El tramvia, millor com està

LUNES, 10 DE JULIO DEL 2017 – 11:30 H

Josep Oliva Barcelona

Dues consideracions sobre el tramvia. La primera és que la funció deltramvia no ha pas de ser el fet de travessar tota la ciutat sinó comunicar el tram més cèntric de la Diagonal amb la perifèria dels dos costats, Besòs i Llobregat. És el que ja funciona. La segona és que sempre cal enfocar la ciutat cap a un futur de més qualitat. D’aquí es desprèn que l’avenir desitjable ens dibuixa una ciutat en la qual el vianant sigui el gran protagonista i, conseqüentment, es redueixi el trànsit de vehicles privats.

En aquesta tessitura, és convenient rebutjar la introducció d’artefactes mecànics fixos i massa aparents tipus trens tramvies (vies i catenàries), substituint-los per mitjans més amables i menys invasius com els busos elèctrics. Així es crea un entorn més pacífic i humanitzat. Es tracta d’adoptar una visió global del tema, lluny dels tecnicismes d’especialistes. I tot això, acompanyat d’unes voreres amples destinades exclusivament als vianants, amb vials separats per a ciclistes, patinadors, motoristes, etc. Un futur millor ens encamina cap a aquest horitzó.

http://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/tramvia-millor-com-esta-133387